De rol van de media

Dagelijks worden we overspoeld met beelden die tot ons komen via de media: televisie, beeldschermen, kranten, tijdschriften en reclame. Deze beelden filteren en categoriseren we bewust en onbewust zodat we de wereld om ons heen leren begrijpen. Dit continue proces, waarbij je beelden waarneemt en je daar een mening over vormt, wordt beeldvorming genoemd. De media spelen dus een belangrijke rol in stereotiepe beeldvorming en het voorkomen ervan.

Daarom zijn we vorig jaar gestart met #BeperktZicht. Met als doel om zowel mediamakers als het brede publiek meer bewust te maken van beeldvorming en het gebruik van stereotypes. Omdat in september het nieuwe media seizoen start heeft WOMEN Inc. deze maand uitgeroepen tot de ‘Maand van de Beeldvorming’. Een maand waarin wij alle Nederlanders oproepen extra alert te zijn op stereotypering (in de media). Want stereotypering gebeurt vaak onbewust. En door hier ieder jaar -aan het begin van het nieuwe seizoen- weer even éxtra bij stil te staan, streven we samen naar steeds meer diverse, nieuwe taal, beelden en rolmodellen. Het hele jaar door.

Dit is wat er gebeurt:

Rol van mediamakers

Mediamakers hebben grote invloed op hoe wij elkaar zien en daarmee is er een belangrijke taak weggelegd voor hen om de vastgeroeste aannames, vooroordelen en stereotypen over gender te doorbreken. In 2017 hebben wij onze publicatie “Beperkt Zicht: de rol van mediamakers in beeldvorming” gepresenteerd aan een grote groep mediamakers. Hierin hebben wij onder andere concrete aanbevelingen gedaan over hoe mediamakers het verschil kunnen maken.

Afbeelding: Van links naar rechts: Kim Koppenol (RTL Nederland), Marcel Gelauff (NOS Journaal), Debbie de Wagenaar (Bond van Adverteerders), Frans Klein (NPO), Daphne Laan (Google), Jacqueline Prins (Ministerie OCW), Perre van den Brink (VICE), Jannet Vaessen (WOMEN Inc.)

Wat is beeldvorming? En wat is het effect hiervan op de maatschappij? Mediamakers hebben een sleutelpositie; zij kunnen voorkomen dat onbewuste en bewuste vooroordelen gelijke kansen in de weg staan. Lees de feiten en aanbevelingen.

 

Download de publicatie