Rolverdeling man/vrouw

  Rolverdeling m/v

We hebben ze allemaal. Bewuste en onbewuste vooroordelen over vrouwen en mannen en hoe ze zich horen te gedragen. De media én wij zelf houden ideeën over rolpatronen, taakverdelingen en de verdeling van werk en zorg in stand.  Dit is een van de redenen waarom vrouwen en mannen geen echte vrije keuzes kunnen maken op het gebied van werk en zorg. De zorgverantwoordelijkheid van vrouwen heeft negatieve gevolgen voor hun financiële onafhankelijkheid en positie in de samenleving. De financiële verantwoordelijkheid van mannen heeft negatieve gevolgen voor de hoeveelheid tijd die zij met hun kinderen kunnen doorbrengen. Daar willen we vanaf!

Test jouw vooroordelen

 Hoe komt het?

Bestaande ideeën over rollen van vrouwen en mannen en de verdeling van werk en zorg hebben een grote invloed op de keuzes die we maken. Een goed voorbeeld is het feit dat tweederde van alle Nederlanders het acceptabel vindt als een moeders buitenshuis werkt máár dat 80% van de Nederlanders aangeeft dat de moeders van nog niet-schoolgaande kinderen drie dagen of korter zouden moeten werken. 35% vindt hetzelfde voor vaders.

Deze opvattingen uiten zich in gedrag. Vrouwen werken vaker in deeltijd, 47% van de vrouwen gaat bij de geboorte van het eerste kind minder uren werken, tegenover 9% van de mannen. Vrouwen besteden anderhalf keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken (huishoudelijke taken, boodschappen, zorg voor kinderen, informele zorg) als mannen (26 versus 17 uur per week) en vrouwen noemen onbetaalde zorgtaken, huishoudelijk werk en mantelzorg ook veel vaker als reden om minder te gaan werken dan mannen (57% vrouwen en 27% mannen).

Bekijk alle feiten en cijfers over beeldvorming en werk-zorgverdeling!

 

 Bijkomende oorzaak – Het Nederlands systeem

Daarbij is het combineren van werk en onbetaalde zorg in Nederland niet optimaal geregeld. Zo is de duur van verlof voor ouders in Nederland ontzettend kort in vergelijking met andere West-Europese landen. Partners krijgen veel korter verlof dan moeders, 2 versus 80 werkdagen. Dit zorgt meteen na de geboorte al voor een scheve verdeling van werk en zorg.

In veel sectoren waar vrouwen werken (zoals de zorg en het onderwijs) is een deeltijdcontract de norm, dit maakt het voor vrouwen moeilijk om meer uren te werken.

Als je kinderen krijgt, of zorg moet verlenen aan een andere naaste, moet je een hoop keuzes maken. Ook financieel. Om te helpen bij het maken van een financieel bewuste keuze hebben WOMEN Inc. en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) de WerkZorgBerekenaar ontwikkeld. Je kunt hiermee uitrekenen wat de financiële gevolgen zijn van jouw ideale werk-zorgverdeling!

1 op de 3 stellen laat zich nu nog door financiële redenen weerhouden van hun ideale verdeling. Terwijl het financieel soms anders uitpakt dan je denkt. Momenteel maken ouders vaak keuzes op basis van onvolledige financiële informatie. Bijvoorbeeld vanuit de aanname dat kinderopvang te duur is of dat de meest verdienende partner beter niet minder kan gaan werken. En dat terwijl een andere verdeling misschien meer tijd en/of geld kan opleveren! 

De WerkZorgBerekenaar geeft je inzicht in de financiële gevolgen van (een verandering in) jouw werk-zorgverdeling.

Volgende generatie

Beeldvorming speelt al op jonge leeftijd een rol. Zo vinden 6-jarige meisjes zichzelf minder getalenteerd dan jongens van die leeftijd. Ook de manier waarop stellen werk en zorg verdelen, heeft een grote invloed op de volgende generatie. Als vaders meer huishoudelijke taken uitvoeren en er sprake is van een meer gelijke huishoudelijk taakverdeling tussen ouders, tonen hun dochters meer interesse in betaald werken en in minder stereotype beroepen. En als jongeren zijn opgegroeid in een gezin waarin beide ouders ongeveer evenveel tijd besteedden aan betaald werk en onbetaalde zorgtaken, kiezen ze zelf ook vaker voor een meer gelijke verdeling van werk, huishouden en zorg voor kinderen.

 

Wat kun je er aan doen?

 Genderstereotypering in beroepen

Hoe komt het dat een simpel raadsel moeilijk op te lossen is, waarom denken we bij het beroep piloot aan een man? Dit komt onder andere door de vaak onbewuste verwachtingen die wij hebben over het gedrag en de rollen van mannen en vrouwen. Bij de zorg voor het gezin denken we eerder aan vrouwen en bij een carrière eerder aan mannen. Hierdoor worden beroepen in zorg en welzijn, en het onderwijs enorm veel vaker verwacht bij vrouwen, terwijl we technische beroepen juist meer associëren met mannen.

 

Bekijk alle feiten en cijfers over beeldvorming en werk-zorgverdeling hier!